Miestna knižnica Bratislava - Vrakuňa - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Využitie tohto WWW katalógu  

LANius

Štatistika vyhľadávania za mesiac 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Celkom 176 261 hľadaní v tomto mesiaci, 3 386 810 otázok od spustenia WWW katalógu.

ŠTATISTIKY POČTU VSTUPOVz priestoru
 knižnice 
z priestoru
mimo knižnice
 SPOLU 
 Počet vstupov do tohto WWW katalógu   2   218   220 
 Počet vstupov do užívateľského konta   0   82   82 
 SPOLU - Február 2019   2   300   302 
Vaša otázka prichádza z IP adresy 34.203.28.212, ktorá nie je v intranete knižnice.
Vstupy sa nerátajú, nemáte pravdepodobne vo vašom prehliadači povolené cookies.ROK
  
Počet
otázok
 (hľadanie) 
Počet vstupov do katalógu Počet vstupov do konta
z priestoru
 knižnice 
z priestoru
mimo knižnice
z priestoru
 knižnice 
z priestoru
mimo knižnice
 Január  249 869  11  485  144 
 Február  176 261  218  82 
 Marec 
 Apríl 
 Máj 
 Jún 
 Júl 
 August 
 September 
 Október 
 November 
 December 
 ROK 2019 SPOLU  13 703 1 226
426 130 716 227

Ďalšie možnosti : Prehľad vyhľadávaných báz dát.