Miestna knižnica Bratislava - Vrakuňa - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Využitie tohto WWW katalógu  

LANius

Štatistika vyhľadávania za mesiac 
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Celkom 101 694 hľadaní v tomto mesiaci, 2 786 300 otázok od spustenia WWW katalógu.

ŠTATISTIKY POČTU VSTUPOVz priestoru
 knižnice 
z priestoru
mimo knižnice
 SPOLU 
 Počet vstupov do tohto WWW katalógu   1   96   97 
 Počet vstupov do užívateľského konta   0   44   44 
 SPOLU - December 2018   1   140   141 
Vaša otázka prichádza z IP adresy 18.212.93.234, ktorá nie je v intranete knižnice.
Vstupy sa nerátajú, nemáte pravdepodobne vo vašom prehliadači povolené cookies.ROK
  
Počet
otázok
 (hľadanie) 
Počet vstupov do katalógu Počet vstupov do konta
z priestoru
 knižnice 
z priestoru
mimo knižnice
z priestoru
 knižnice 
z priestoru
mimo knižnice
 Január  57 537  73  24 
 Február  20 129  50  17 
 Marec  180 721  157  73 
 Apríl  49 642  169  85 
 Máj  160 111  12  2 056  76 
 Jún  263 521  22  3 770  84 
 Júl  124 755  15  3 051  94 
 August  265 279  15  759  91 
 September  206 577  725  94 
 Október  196 732  217  112 
 November  220 047  11  206  83 
 December  101 694  96  44 
 ROK 2018 SPOLU  102 11 329 7 877
1 846 745 11 431 884

Ďalšie možnosti : Prehľad vyhľadávaných báz dát.